Rejestracja telefoniczna

pon. - pt.: 8:00 - 20:00Pon.-Pt.: 8:00 - 20:00


Top

OSTEOPATIA

Osteopatia to kompleksowa dziedzina medycyny zajmuje się diagnostyką różnicową w ramach specyficznych protokołów funkcjonalnych oraz leczeniem przyczyn i skutków funkcjonalnych, powodujących ból lub ograniczenie ruchomości. Likwidując problem, a nie tylko jego skutki czy objawy dysfunkcji, umożliwia pacjentom odzyskanie sprawności i pozbycie się dolegliwości. Podczas diagnostyki oraz leczenia osteopatycznego pacjent badany jest nie tylko pod kątem układu kostno-mięśniowo-stawowego, ale również neurologicznego i wisceralnego integrując wszystkie układy ciała i traktując ciało pacjenta jako spójnie funkcjonujący mechanizm a nie zbiór odrębnych systemów.

Fizjoterapia Stomatologiczna

Fizjoterapia Stomatologiczna jest niezwykle szybko rozwijającym się działem medycyny, znajdującym coraz większe zastosowanie w stomatologii oraz dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. Odpowiednio dobrane metody fizjoterapeutyczne umożliwiają uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych, zmniejszają dolegliwości bólowe oraz istotnie obniżają ryzyko narażenia organizmu na skutki uboczne leczenia farmakologicznego. Wcześnie wprowadzona fizjoterapia wyraźnie skraca czas leczenia i wpływa na poprawę stanu psychofizycznego pacjenta.

Fizjoterapia Stomatologiczna

Fizjoterapia Stomatologiczna jest niezwykle szybko rozwijającym się działem medycyny, znajdującym coraz większe zastosowanie w stomatologii oraz dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. Odpowiednio dobrane metody fizjoterapeutyczne umożliwiają uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych, zmniejszają dolegliwości bólowe oraz istotnie obniżają ryzyko narażenia organizmu na skutki uboczne leczenia farmakologicznego. Wcześnie wprowadzona fizjoterapia wyraźnie skraca czas leczenia i wpływa na poprawę stanu psychofizycznego pacjenta.

Terapia Manualna

Terapią manualną nazywa się leczenie, w którym terapeuta, wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje specjalistyczne techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni oraz wzorców postawy, wzorców ruchowych i oddechowych.

Integracja strukturalna

Integracja Strukturalna to system manipulacji tkanek miękkich oraz edukacji ruchowej stworzony po to, by uwolnić ciało od akumulacji niekorzystnych strukturalnych wzorców posturalnych w kierunku lepszego ułożenia struktury w relacji do linii grawitacji, uwolnić powięziowe adhezje oraz przywrócić normalny ślizg pomiędzy warstwami tkanki łącznej po to, by promować wolny od nadmiernych naprężeń tonus i właściwy ruch oraz przywrócić pełną kinestetyczną świadomość ciała, tak by całe ciało miało właściwe przestrzenne odwzorowanie oraz odporny system autonomicznej regulacji.

Integracja strukturalna

Integracja Strukturalna to system manipulacji tkanek miękkich oraz edukacji ruchowej stworzony po to, by uwolnić ciało od akumulacji niekorzystnych strukturalnych wzorców posturalnych w kierunku lepszego ułożenia struktury w relacji do linii grawitacji, uwolnić powięziowe adhezje oraz przywrócić normalny ślizg pomiędzy warstwami tkanki łącznej po to, by promować wolny od nadmiernych naprężeń tonus i właściwy ruch oraz przywrócić pełną kinestetyczną świadomość ciała, tak by całe ciało miało właściwe przestrzenne odwzorowanie oraz odporny system autonomicznej regulacji.

Osteopatia Pediatryczna

Praca osteopatyczna z małymi dziećmi opiera się na zastosowaniu bardzo delikatnych technik. Podejście osteopatyczne w pediatrii różni się od leczenia dorosłych znacząco, gdyż dziecko to ciągle rozwijający się organizm, który zmienia się z dnia na dzień i ma olbrzymie możliwości adaptacyjne. Szybko wykryte dysfunkcje można skutecznie i szybko zlikwidować a dzięki wnikliwej diagnostyce wykryć problemy, które dopiero po czasie staną się wyraźne, a można je na wstępnym etapie sprawniej leczyć.

Osteopatia i Fizjoterapia w Sporcie

Nie ważne czy jesteś amatorem, rozpoczynasz swoją przygodę ze sportem, a może uprawiasz sport na poziomie światowym. Urazy i kontuzje dotyczą wszystkich sportowców. Wnikliwa diagnostyka, dobrze dobrana terapia i skuteczne oraz potwierdzone badaniami naukowymi zalecenia przyspieszą regenerację, zmniejszą ryzyko urazów oraz poprawią zdolności motoryczne tak aby zarówno sport rekreacyjny jak i rywalizacja na wysokim poziomie była przyjemna i nie powodowała dolegliwości.

Osteopatia i Fizjoterapia w Sporcie

Nie ważne czy jesteś amatorem, rozpoczynasz swoją przygodę ze sportem, a może uprawiasz sport na poziomie światowym. Urazy i kontuzje dotyczą wszystkich sportowców. Wnikliwa diagnostyka, dobrze dobrana terapia i skuteczne oraz potwierdzone badaniami naukowymi zalecenia przyspieszą regenerację, zmniejszą ryzyko urazów oraz poprawią zdolności motoryczne tak aby zarówno sport rekreacyjny jak i rywalizacja na wysokim poziomie była przyjemna i nie powodowała dolegliwości.

Fizjoterapia pediatryczna

MEDEK

Jest metodą rehabilitacji niemowląt oraz małych dzieci z problemami rozwoju ruchowego między innymi o podłożu neurologicznym. Ćwiczenia bazują na przeciwdziałaniu sile grawitacji przygotowując dziecko do kolejnych umiejętności motoryki dużej tj. czworakowanie, siadanie, stanie, chodzenie.

NDT-BOBATH

Koncepcja NDT-Bobath wspomaga prawidłowy rozwój ruchowy niemowląt i dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Terapeuta dzięki odpowiednio dobranym wspomaganiom dynamicznie aktywizuje ciało dziecka do ruchu, nie wywołując przy tym stresu i wysiłku przekraczającego możliwości danego pacjenta. Usprawnianie według NDT-Bobath jest szczególnie przydatne podczas pracy z niemowlętami dzięki włączeniu w ich rytm biologiczny odpowiednich technik pielęgnacyjnych.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA WAD STÓP U DZIECI NA PODSTAWACH NEUROFIZJOLOGICZNYCH WG ZUKUNFT-HUBER

Jest terapią wad stóp opartą na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz zasad terapii manualnej. Umożliwia wczesną diagnozę i leczenie nieprawidłowości stóp w oparciu o specjalne chwyty mobilizujące i rozciągające oraz funkcjonalne bandażowanie.

SKONTAKTUJ SIĘ / ZNAJDŹ NAS

Rejestracja telefoniczna pon.-pt.: 8:00 - 20:00

+48 604 915 630

gabinet@osteoclinic.com.pl

Pon.-Pt.: 8:00 - 20:00

ul. Czarnieckiego 14B/8, Toruń